Antwoordformulier

Akkoord

10 + 8 =

Akkoordverklaring

Ja, met het invullen van bovenstaand antwoordformulier, inclusief akkoordverklaring, gaat de CONTACTPERSOON er mee akkoord dat:

  • Het¬†Yvonne van Gennip Talent Fonds een factuur opstelt ten aanzien van de CONTACTPERSOON
  • Het factuurbedrag overeenkomst met het DONATIEBEDRAG exclusief btw
  • De factuur na indiening binnen 30 dagen na dagtekening wordt voldaan
  • Het BERICHT inclusief de BEDRIJFSNAAM gepubliceerd wordt op het Talentboek Overijssel op de pagina van Sarah van Emst, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het antwoordformulier