Vrienden van Sarah

Steun mij in de weg naar de top!

Word vrienden van Sarah!

De steun van familie, vrienden, kennissen en sponsoren is essentieel voor mijn ontwikkeling en groei. In 2022 speel ik bijna meer toernooien in het buitenland dan in Nederland. Samen met Stichting Toptennis Sarah van Emst zorgen wij er voor dat ik me volledig kan richten op trainingen, fysieke en mentale ontwikkeling en wedstrijdtennis. De stichting draagt zorg voor de financiën, contacten met sponsoren, sluiten van overeenkomsten en giften van vrienden.

Jij kunt mij daar bij helpen. Word vriend van Sarah en jij steunt mij in de weg naar de top! Vrienden van Sarah kunnen kiezen voor een eenmalige of een vaste bijdrage (bijvoorbeeld per maand, kwartaal, half jaar) en deze overmaken naar Stichting Toptennis Sarah van Emst. Alle giften worden gebruikt voor materiaal, reizen, trainingen, accommodatie en verzorging. Zo draagt jouw steun bij aan mijn resultaten! Alle vrienden van Sarah krijgen een vermelding op onze website* en jaarlijks wordt er een clinic georganiseerd in Zwolle voor de Vrienden van Sarah**.

Stichting Toptennis Sarah van Emst
Rekeningnummer: NL51 ABNA 0108 3446 65

Volg mij op Facebook en Instagram: @Sarahvanemsttennis

Download de Vrienden van Sarah – Flyer

* Vermelding op de website is een vrije keuze. Anonieme bijdrage of geen vermelding is ook mogelijk.

** Organisatie van de clinic afhankelijk van toernooischema en beschikbaarheid van tennis accommodatie.